top of page

Raadplegingen

  • Een afspraak kan worden vastgelegd via de website of telefonisch via het nummer 056 71 55 56

  • Indien u met twee personen op raadpleging wenst te komen, gelieve dan ook twee opeenvolgende afspraken vast te leggen.

  • Indien u een afspraak niet kunt nakomen, gelieve dan steeds zo snel mogelijk telefonisch te verwittigen.

Huisbezoeken

  • Een huisbezoek kan enkel telefonisch worden aangevraagd via het nummer 056 71 55 56 vóór tien uur en enkel als het niet anders kan.

  • Gezien raadplegingen binnen de huisartsenpraktijk steeds sneller en efficiënter verlopen, zijn huisbezoeken voorbehouden voor personen die zich niet zelf kunnen verplaatsen.

  • Indien uw woning moeilijk bereikbaar is of parkeergelegenheid in de buurt schaars is, gelieve de huisbezoeken dan voor te behouden voor dringende gevallen en door te geven hoe we u best kunnen bereiken.

  • Bij levensbedreigende situaties kunt u steeds terecht op het nummer 112.

bottom of page