Kijk steeds je medicatie-voorraad na vooraleer je op consultatie komt en vraag voldoende voorschriften op consultatie. Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode immers  beperkt.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Medische vragen kunnen en mogen niet via e-mail beantwoord worden. Bovendien bestaat het gevaar dat dringende zaken over het hoofd gezien worden